Nowe przepisy europejskie

Seminarium ULC o nowych przepisach

Urząd Lotnictwa Cywilnego zorganizował seminarium online dla operatorów bezzałogowych statków powietrznych, które odbyło się 9 lipca 2020 r. Podczas seminarium dyrektor Departamentu Bezzałogowych Statków Powietrznych pan Paweł Szymański omówił europejskie przepisy dotyczące dronów, które będą stosowane od 31 grudnia 2020 r. Nagrane seminarium jest dostępne:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=523&v=U0sCL6zrFRo&feature=emb_logo
( bit.ly/32PjAXi ) – link skrócony

Książka „Drony” omawia tę problematykę na stronach od 103 do 112.

FAQ – nowe przepisy europejskie

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) dotyczące wdrażania przepisów UE w obszarze bezzałogowych statków powietrznych zestawiają najistotniejsze problemy, które podzielono na sześć grup tematycznych:

  • Pytania ogólne
  • Kategoria otwarta
  • Kategoria szczególna
  • Kategoria certyfikowana
  • Modelarze
  • Sprzęt

Zestaw FAQ znajduje się pod adresem

https://www.ulc.gov.pl/pl/drony/wdrazanie-przepisow-ue/5174-najczesciej-zadawane-pytania  lub  link skrócony            ( https://bit.ly/2Hj1lBj )

Informacja z Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Ze względu na nadzwyczajną sytuację spowodowaną przez epidemię COVID-19 Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego zwrócił się z prośbą do Komisji Europejskiej o zmianę daty stosowania rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych.

Komisja Europejska uwzględniła prośbę Polski i większości państw Unii Europejskiej. Termin stosowania przepisów, które zgodnie z art. 23 ww. rozporządzenia miały być stosowane od 1 lipca 2020 r., został przesunięty o 6 miesięcy, co oznacza, że zaczną one obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku.

Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że do czasu obowiązywania nowych przepisów europejskich, operatorów bezzałogowych statków powietrznych obowiązują przepisy krajowe.

Warszawa, 21.04.2020

Ramy prawne, działania na osi czasu

Wprowadzenie

Aby zapewnić swobodne użytkowanie dronów i równe warunki działania w Unii Europejskiej, EASA opracowała wspólne przepisy europejskie. Podejście do użytkowania dronów uwzględnia także zastosowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa osiągniętych w lotnictwie załogowym. Zasady regulacji opierają się na ocenie ryzyka w eksploatacji oraz zapewnieniu równowagi między obowiązkami producentów i operatorów dronów w zakresie bezpieczeństwa, poszanowania prywatności, środowiska, ochrony przed hałasem i bezpieczeństwa.

Nowe zasady mają gwarantować, że piloci dronów – rekreacyjni lub zawodowi – będą dobrze rozumieć, co jest dozwolone, a co nie. Obejmą one wszystkie rodzaje operacji, od operacji niewymagających uprzedniej zgody, po operacje z udziałem certyfikowanych statków powietrznych, pilotów i operatorów, a także minimalne wymagania dotyczące szkolenia pilota bezzałogowego statku powietrznego.

Operatorzy będą mogli bezproblemowo używać swoje drony w podróży po UE lub podczas prowadzenia działalności z użyciem BSP, w całej Europie. Wspólne zasady pomogą wspierać inwestycje i innowacje w tym obiecującym sektorze.

Działania EASA na osi czasu

Post Comment