Książka DRONY

Nowa książka „DRONY” ukazała się na rynku księgarskim – do nabycia w księgarniach internetowych. Jest drugim wydaniem poprawionym i uzupełnionym w tak dużym zakresie, że w zasadzie stanowi nową pozycję wydawniczą. Składa się z pięciu części: przepisy, budowa i eksploatacja, loty, meteorologia nawigacja i pilot, bezpieczeństwo. Poniżej zamieszczamy spis treści aby  przedstawić dokładniej zawartość publikacji.

I PRZEPISY
II BUDOWA I EKSPLOATACJA BSP
III LOTY
IV METEOROLOGIA, NAWIGACJA, PILOT
V BEZPIECZEŃSTWO

Część I – PRZEPISY
1. Przepisy prawa lotniczego
1.1. Organizacje, przedsięwzięcia, organy i urzędy sektora lotnictwa cywilnego
1.2. Ustawa Prawo Lotnicze       
1.3. Przepisy kodeksu karnego
1.4. Rozporządzenia
1.4.1. Rozporządzenie „wyłączające”
1.4.2. Rozporządzenie w sprawie badań lotniczo-lekarskich
1.4.3. Rozporządzenie w sprawie świadectw kwalifikacji
1.4.3.1. Załącznik do rozporządzenia w sprawie świadectw kwalifikacji
1.4.3.2. Programy szkolenia
1.4.3.3. Uprawnienie instruktora INS
1.4.3.4. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności oraz zaliczenie szkolenia
VLOS i VLOS
2. Ruch lotniczy i przestrzeń powietrzna
2.1. Służby i organy ruchu lotniczego
2.1.1. PAŻP
2.1.2. Zarządzanie przestrzenią powietrzną – ASM1, ASM2 i ASM3
2.1.3. Służby ruchu lotniczego  – ATS
2.2. Struktura przestrzeni powietrznej
        2.2.1. Klasyfikacja przestrzeni powietrznej ICAO
2.2.2. Polski Rejon Informacji Powietrznej – FIR Warszawa
2.2.3. Struktury stałe przestrzeni powietrznej
2.2.4. Elastyczne struktury przestrzeni powietrznej
2.3. Źródła informacji o strukturach przestrzeni powietrznej      
2.3.1. AIP
2.3.2. AUP, NOTAM
2.3.3. Alternatywne źródła informacji o przestrzeni powietrznej
3. Regulacje dotyczące lotów
3.1. Zasady wykonywania lotów
3.1.1. Zasady wykonywania lotów rekreacyjnych i sportowych
3.1.2. Zasady wykonywania lotów VLOS i FPV
3.1.3. Zasady użytkowania BSP dla lotów VLOS
3.1.4. Zasady wykonywania lotów BVLOS
3.1.4.1. Uzyskiwanie zgody na wykonywanie lotów operacyjnych,
specjalistycznych, szkoleniowych i automatycznych
3.1.4.2. Szczegółowe warunki wykonywania lotów BVLOS
3.1.4.3. Koordynacja lotów BSP BVLOS z Polską Agencją Żeglugi
Powietrznej
3.1.4.4. Wymagania dotyczące bezzałogowych statków powietrznych 
dla lotów BVLOS
        3.1.5. Loty w CTR i EP P21 Warszawa II (ROL 48)
        3.1.6. Zasady lotów w MCTR i MATZ
3.2. Instrukcja operacyjna
3.3. Odpowiedzialność operatora BSP
3.4. PKBWL – zgłaszanie wypadków lotniczych
3.5. Ograniczenia w lotach BSP wynikające z innych przepisów prawa
4. Regulacje europejskie – operacje: otwarta, szczególna i certyfikowana,
klasy BSP
4.1. Klasy BSP
4.2. Kategorie i podkategorie operacji
4.3. Kategoria otwarta, podkategorie A1, A2 i A3
4.4. Zasady wyznaczania kategorii operacji: otwartej, szczególnej i
certyfikowanej
4.5. Scenariusze standardowe STS
4.6. LUC – Certyfikat Operatora Lekkiego Bezzałogowego Systemu
Powietrznego

Część II – BUDOWA I EKSPLOATACJA BSP
5.  Bezzałogowe Statki Powietrzne
5.1. Rodzaje MR – konfiguracja
5.2. Jak lata multikopter
6. Budowa i eksploatacja
6.1. Rama
6.2. Podwozie
6.3. Śmigła
6.4. Silniki
6.5. Regulator obrotów ESC
6.6. Akumulatory
6.7. Czujniki sterowania
6.8. Zdalne sterowanie  (nadajnik + odbiornik)
6.9. RC FPV
6.10. Gimbal, urządzenia dodatkowe i wyposażenie
6.11. Systemy awaryjne i ratunkowe
6.12. Kupić czy zbudować

Część III – LOTY
7. Podstawy aerodynamiki i mechaniki lotów
7.1. Prawo Bernoulliego, siła nośna
7.2. Opory, biegunowa profilu
7.3. Sterowanie
7.4. Śmigło
8. Loty BSP
8.1. Rekreacja i sport
8.2. Loty sportowe
8.3. Wyścigi dronów wg FAI
9. Operacje w zasięgu widoczności wzrokowej VLOS
9.1. Symulatory
9.2. Czynności przed startem
9.3. Podstawowe zasady pilotażu BSP
9.4. Ćwiczenia doskonalące technikę pilotażu w lotach
9.4.1. Ćwiczenia z ustawieniem BSP tyłem do pilota
9.4.2. Ćwiczenia ze zmianą kierunku BSP w stosunku do pilota
10. Operacje wykonywane poza zasięgiem wzroku BVLOS
10.1. Specyfika lotów BVLOS
10.2. Podstawowe zasady wykonywania lotów BVLOS
10.3. Ćwiczenia doskonalące technikę pilotażu BVLOS
11. Loty automatyczne, autonomiczne i nocne
12.  Osiągi i planowanie lotów
12.1. Wywarzenie, ciężar, zasięg i długotrwałość lotu 
12.2. Planowanie lotów; startu, lotu i lądowania
13. UTM – zarządzanie lotami BSP

Część IV – METEOROLOGIA, NAWIGACJA, PILOT
14.  Meteorologia
14.1. Podstawy meteorologii lotniczej
14.2. Źródła informacji meteorologicznych
14.3. Zagrożenia związane ze zjawiskami meteorologicznymi dla lotów BSP
15. Nawigacja
15.1. Pojęcia podstawowe
15.2. Mapy
15.3. Magnetyzm ziemski, busola, kierunki, kurs
15.4. Podstawowy nawigacyjny trójkąt prędkości (NTP)
15.5. Nawigacja satelitarna, systemy
15.6. Geofencing, nawigacja w lotach BSP
16. Pilot BSP – możliwości i ograniczenia
16.1. Receptory
16.2. Serce i układ krwionośny
16.3. Czynniki obniżające sprawność, przyczyny błędów człowieka
16.4. Bariery obronne
16.5. Pierwsza pomoc

Część V – BEZPIECZEŃSTWO
17. Zagrożenia i przeciwdziałania
17.1. Uderzenie, energia kinetyczna
17.2. Działania podnoszące poziom bezpieczeństwa lotów, bezpieczna
odległość
17.3. Zawodność sprzętu, błędy pilota i systemy awaryjne
17.4. Procedury w sytuacjach niebezpiecznych i awaryjnych
18. Zarządzanie ryzykiem dotyczącym bezpieczeństwa
18.1. Metody analizy ryzyka
18.2. Ocena ryzyka operacyjnego wg. Rozporządzenia Wykonawczego
Komisji (UE) 2019/947
18.3. SORA

Post Comment