Strona główna

Warsztaty: Analiza ryzyka w operacjach kategorii szczególnej z użyciem bezzałogowych systemów powietrznych (UAS) – (SORA, STS, nSTS, PDRA, LUC), 24-28.05.2021

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy

Informacje: https://www.cnbop.pl/pl/szkolenia/terminarz-i-oferta-szkolen/warsztaty-analiza-ryzyka-w-operacjach-kategorii-szczeglnej-z-uyciem-bezzaogowych-systemw-powietrznych-uas-12-16042021_15133  lub  https://bit.ly/2PYa153

Realizacja specjalistycznych misji lotniczych z wykorzystaniem bezzałogowców w tzw. kategorii szczególnej wiąże się z koniecznością dopełnienia przez operatorów nowych formalności i procedur m.in. analizy ryzyka. W odpowiedzi na to rosnące zapotrzebowanie, Instytut opracował specjalistyczne warsztaty pomagające rozwikłać zawiłości nowych przepisów i przygotować organizację oraz obecnych jak i przyszłych pilotów do sprawnego wdrożenia nowych procedur kategorii szczególnej wymaganych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, a także do sprawnego poruszania się po procesie wykonywania lotów – od planu misji, przez analizę ryzyka, po zgłoszenie i przeprowadzenie lotu. Warsztaty w formule zdalnej z zajęciami prowadzonymi na żywo, zostało przygotowane w oparciu o doświadczenie i najlepsze praktyki wypracowane w ciągu 15 lat działalności szkoleniowej dla służb, instytucji publicznych i podmiotów prywatnych.

Kursant otrzyma wnikliwe rozpoznanie całego obszaru możliwości uzyskania zezwolenia na loty w kategorii szczególnej: uzyskania zgody od krajowej władzy lotniczej na wykonanie operacji na podstawie wniosku, zastosowanie w praktyce metodologii SORA (Specific Operations Risk Assessment), oświadczenia o stosowaniu narodowych scenariuszy standardowych (NSTS) i europejskich scenariuszy standardowych (STS), predefiniowana ocena ryzyka (PDRA), a także informacje w zakresie certyfikatu operatora lekkich systemów bezzałogowych statków powietrznych (LUC). Jest to jedyne w Polsce warsztaty o tak szerokim, pełnym zakresie.

Adresaci szkolenia

Warsztaty stanowią realną wartość dla pilotów i operatorów systemów bezzałogowych statków powietrznych, kierowników i osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo lotów w zakładach pracy, przedstawicieli instytucji i podmiotów używających SBSP w codziennej pracy, funkcjonariuszy służb mundurowych, naukowców, studentów, kursantów szkoleń dronowych, a także innych zainteresowanych tą tematyką.

Prelegenci

dr Wiktor Wyszywacz

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny, oraz studium podyplomowego na Politechnice Łódzkiej. Od wielu lat entuzjasta modelarstwa i sportów lotniczych. Zrzeszony od 2001 r. w Aeroklubie Łódzkim. Jest pilotem szybowcowym (licencja PLG) i pasjonatem bezzałogowych statków powietrznych. Posiada uprawnienia VLOS i BVLOS oraz uprawnienia instruktorskie INS. Prowadzi szkolenia i promuje świadome i bezpieczne wykorzystanie dronów w pracy, rekreacji i sporcie. Uczestnik wielu spotkań i konferencji dotyczących bezzałogowych statków powietrznych. Jest autorem książki pt. „DRONY – budowa, loty, przepisy” (wydanie I i II). Autor rozprawy doktorskiej pt. „Zarządzanie ryzykiem zagrożeń w użytkowaniu bezzałogowych statków powietrznych”.

mgr Radosław Fellner

Starszy specjalista ds. inżynieryjno-technicznych w CNBOP-PIB. Instruktor UAVO BVLOS MR do 25 kg (świadectwo kwalifikacji nr PL.40076.UAVO). Członek zespołów zadaniowych Komendanta Głównego PSP ds. bezzałogowych statków powietrznych. Współorganizator i uczestnik ćwiczeń z wykorzystaniem BSP dla: Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, portów lotniczych. Współorganizator największego wydarzenia dronowego w Polsce DroneTech World Meeting w Toruniu (organizowany cyklicznie od 2016 r.). Współpracował z: Urzędem Lotnictwa Cywilnego (Departament Żeglugi Powietrznej), Katedrą Technologii Lotniczych Politechniki Śląskiej, Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej, Akademią WSB (d. Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej), Parlamentem Europejskim (Komisja Transportu i Turystyki). Kierownik pracy badawczej pn. „Badania doświadczalne bezzałogowych statków powietrznych na potrzeby wsparcia działań ratowniczo-gaśniczych”. Zastępca kierownika pracy badawczej pn. „Określenie metodyk badawczych bezzałogowych platform latających mogących mieć zastosowanie w działaniach PSP”. Uczestnik krajowych i międzynarodowych projektów naukowo-badawczych: Sterowanie autonomicznym dronem za pomocą gogli (NCBiR), Fire-In (Horyzont 2020), ASSISTANCE (Horyzont 2020), e-Notice (Horyzont 2020). Przedstawiciel CNBOP-PIB w komitecie technicznym KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

inż Grzegorz Zawistowski

Absolwent Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Obecnie student na Wydziale Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. Główne zainteresowania to prawo konstytucyjne i szeroko rozumiane prawo prywatne. Od 2017 r. zatrudniony w CNBOP-PIB, początkowo w Jednostce Certyfikującej, a obecnie w Centrum Dronów na stanowisku Specjalista Inżynieryjno-Techniczny, gdzie zajmuje się innowacyjnymi technologiami, w tym przede wszystkim BSP. Wykonawca w krajowych i międzynarodowych projektach naukowo-badawczych: Sterowanie autonomicznym dronem za pomocą gogli (NCBiR), EASER (Europejski Mechanizm Ochrony Ludności), ASSISTANCE (Horyzont 2020), Fire-In (Horyzont 2020). Kierownik pracy badawczej pn. „Określenie metodyk badawczych bezzałogowych platform latających mających zastosowanie w działaniach PSP”, zastępca kierownika pracy badawczej pn. „Badania doświadczalne bezzałogowych statków powietrznych na potrzeby wsparcia działań ratowniczo-gaśniczych”. Uczestnik ze strony CNBOP-PIB w komitecie technicznym KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

 

Informacja o artykule dotyczącym metody SORA – na stronie SORA

Seminarium ULC o nowych przepisach

Informacje o nowych przepisach, które będą obowiązywać od początku 2021 roku – seminarium Urzędu Lotnictwa Cywilnego – czytaj na stronie – Nowe przepisy europejskie

FAQ – nowe przepisy europejskie

Urząd Lotnictwa Cywilnego opracował zestaw najczęściej zadawanych pytań dotyczących nowych przepisów europejskich FAQ – czytaj na stronie – Nowe przepisy europejskie

 

Informacja z Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Ze względu na nadzwyczajną sytuację spowodowaną przez epidemię COVID-19 Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego zwrócił się z prośbą do Komisji Europejskiej o zmianę daty stosowania rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych.

Komisja Europejska uwzględniła prośbę Polski i większości państw Unii Europejskiej. Termin stosowania przepisów, które zgodnie z art. 23 ww. rozporządzenia miały być stosowane od 1 lipca 2020 r., został przesunięty o 6 miesięcy, co oznacza, że zaczną one obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku.

Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że do czasu obowiązywania nowych przepisów europejskich, operatorów bezzałogowych statków powietrznych obowiązują przepisy krajowe.

Warszawa, 21.04.2020

Post Comment